text.skipToContent text.skipToNavigation

Utylizacja urządzeń elektrycznych


Tworzenie przyjaznych środowisku produktów, usług i procesów stanowi bardzo ważną część misji naszej firmy.
GROHE spełnia również obowiązujące w Polsce normy prawne zawarte w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1688).
Dbałość o ekologię jest dla nas niezwykle istotna, dlatego poniżej znajdziesz informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu.

Zużytych urządzeń oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi wytworzonymi w gospodarstwie domowym. Użytkownicy są prawnie zobowiązani do ich utylizacji w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

 1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju
  i pełniący tą samą funkcję.
   

 2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego
  z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
   

 3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
  Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłosić mailowo na adres: biuro@grohe.com

 4. Odnieś stare urządzenie do punktu zbierania.
  Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie: www.remondis-electro.pl.
   

 5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.  


Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.
Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:  

Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne odpady, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Z powodu zawartości ważnych surowców, zużyte urządzenia mogą być również poddawane recyklingowi.

Pamiętajmy:
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Uwaga: Baterie oraz akumulatory należy wyrzucać jedynie do specjalnych, wyodrębnionych w tym celu miejsc.
Pamiętaj również, że jeśli Twoje urządzenie posiada wbudowaną pamięć, jesteś zobligowany do usunięcia z niego prywatnych danych.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane zarówno bateriami litowymi, jak i akumulatorami należą do grupy towarów niebezpiecznych.

Wysyłka uszkodzonych baterii i akumulatorów jest prawnie zabroniona. Dotyczy to również urządzeń z uszkodzonymi bateriami i akumulatorami, które stanowią ich integralną część.

Podczas wysyłki urządzeń z bateriami litowymi i akumulatorami należy przestrzegać specjalnych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

 

https://shop.grohe.com/pl_PL/dangerous-goods-return